Світ літератури

Четвер, 24.09.2020, 14:45
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 54
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
  
Кейс - технологія

  Сьогодні найважливішим завданням освіти в Україні є підготовка освіченої, творчої особистості. У звязку з цим змінюється роль вчителя. Він перестає бути носієм знань. В першу чергу вчитель повинен організувати самостійну діяльність учнів, в якій кожний оволодів би низкою здатностей до якісних професійних дій, самонавчання, самоуправління, адаптації, особистісної готовності до майбутнього. Саме він створює середовище, в якому стає можливим вироблення кожним учнем на рівні розвитку його інтелектуальних та інших здібностей, певних компетентностей формування особистісних якостей, формування вмінь самостійно приймати рішення в умовах невизначенності, вироблення вмінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дій, формування навичок і прийомів усебічного аналізу ситуацій.

Створенню такого середовища й сприяє кейс - технологія, яка впливає на професіоналізацію учнів, сприяє їхньому дорослішанню, формує інтерес і позитивну мотивацію на навчання.

Кейс - технологія - це загальна назва технологій навчання, що представляють собою методи аналізу. Суть технології полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються "кейсом") для спільного аналізу, обговорення або вироблення учнями рішень з певного розділу навчання дисципліни. 

З методичної точки зору кейс - це спеціально підготовлений навчальний матеріал, що містить структурований опис ситуацій, запозичених з реальної практики. Кейси (ситуаційні вправи) мають чітко визначений характер і мету. Як правило, вони пов'язані із проблемою чи ситуацією, яка існувала чи існує зараз. При цьому проблема чи ситуація або вже мали якесь попереднє рішення, або їх вирішення є необхідним, а тому вони потребують аналізу.

Кейс - це завжди моделювання життєвої ситуації, й те рішення, що знайде учасник кейса, може служити як відбиттям рівня компетентності й професіоналізму учасника, так і реальним рішенням проблеми. Як правило, кейси не мають єдиного рішення. Учасник завжди може придумати свій неповторний варіант рішення.

Цінність кейс - технології полягає в тому, що вона одночасно не тільки відображає практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також удало суміщає навчальну, аналітичну й виховну діяльність, що, безумовно, є дієвим та ефективним при реалізації сучасних завдань системи освіти.

До кейс - технологій відносяться:

 • метод ситуаційного аналізу - ситуаційні завдання та вправи, аналіз конкретних ситуацій;
 • метод інциденту;
 • метод розбору ділової кореспонденції;
 • ігрове проектування;
 • метод ситуаційно-рольових ігор;
 • метод дискусії.

Метод інциденту.

Інцидент - випадок, зіткнення. Метод інциденту полягає в тому, що учень повинен сам відшукати потрібну інформацію для прийняття рішення про дану проблему. При цьому учень учиться працювати з інформацією (повідомляти її, систематизувати, аналізувати), формувати власну позицію (або стати на чиюсь сторону, або залишатись стороннім спостерігачем, констатуючи полярність думок) і на підставі цього робити висновки. Пропонується завдання, в якому не містяться всі дані, які необхідні для вирішення даної проблеми.

Наприклад, завдання можна сформулювати таким чином: "Використання Інтернету - плюси та мінуси",  "Соціальні мережі - плюси та мінуси".

Метод розбору ділової кореспонденції.

Цей метод передбачає отримання кейса з детальним описом ситуації: пакет документів, що помагають знайти вихід зі складного становища (у тому числі документи, що не відносяться до даної проблеми, щоб учні могли вибирати потрібну інформацію), і питання, які дозволяють знайти рішення. При роботі за такою технологією аналізу ситуацій учні отримують від учителя папки з однаковим набором документів, що відносяться до певної історичної події, конкретної ситуації - залежно від теми та предмета. Учні виступають у ролі осіб, які приймають рішення.

Ігрове проектування.

Мета методу - процес, створення або вдосконалення об'єктів. Для роботи за цією технологією учасників заняття можна розбити на групи, кожна з яких розроблятиме свій проект. Ігрове проектування може включати проекти різного типу: дослідницький, пошуковий, творчий, прогностичний, аналітичний.

Метод ситуаційно-рольових ігор.

Мета методу в тому, щоб у вигляді інсценізації створити перед класом правдиву історичну, правову, соціально-психологічну ситуацію й потім дати можливість оцінити вчинки та поведінку учасників гри. Один  з різновидів методу інсценізації - рольова гра. Рольова гра - спосіб розширити досвід учасників аналізу, пред'являючи їм несподівану ситуацію, в якій пропонується прийняти позицію (роль) учасників і потім

 виробити спосіб, який дозволить привести цю ситуацію до гідного завершення. При розігруванні ситуацій у ролях учасники виконують роль так, як самі вважають потрібним, самостійно визначаючи стратегію поведінки, сценарій, плануючи результат. Основне завдання - проявити творчі здібності для рішення актуальних проблем, які виникають несподівано.

Метод дискусії.

Дискусія - обмін думками про яке-небудь питання відповідно до більш - менш певних правил процедури. До інтенсивних технологій вивчення відносяться групові та міжгрупові дискусії.

Метод ситуаційного аналізу.

Це найпоширеніший на сьогодні метод, який дозволяє глибоко й детально досліджувати проблему, тобто аналіз конкретних ситуацій - глибоке дослідження реальної або зімітованої ситуації. 

Мета методу - спільними зусиллями групи учнів проаналізувати ситуацію, що виникла, розробити  практичне рішення, закінчення процесу - оцінка запропонованих алгоритмів, вибір кращого з них у контексті поставленої проблеми. Можна також запропонувати для аналізу вже реалізовані кроки. У такому разі головним завданням буде визначення (шляхом аналізу) їх доцільності.

При використанні кожного з перерахованих методів учні отримують також низку запитань, на які їм необхідно знайти відповіді для розуміння суті проблеми. Крім того, кейс - технології передбачають як індивідуальну роботу над пакетом завдань, так і колективну, що розвиває вміння сприймати думки інших людей і вміння працювати в команді.

Діяльність учителя при використанні технології "кейс" включає два етапи:

 1. Перший етап являє собою складну творчу роботу зі створення кейса й запитань для його аналізу.Такий вид роботи здійснюється за межами класу. Це науково-дослідна, методична робота. Добре підготовленого кейса не завжди вистачає для ефективного проведення заняття. Для цього необхідно ретельно підготувати методичне забезпечення як для самостійної роботи учнів, так і для проведення уроку.   
 2. Другий етап містить у собі діяльність учителя в класі, де він виступає із  вступним і заключним словом, організовує дискусію, підтримує діловий настрій у класі, оцінює роботу учнів та аналіз ситуації.

Вимоги до створення кейсів (проблемних ситуацій):

 • навчальна проблема повинна бути пов'язана з матеріалом, що вивчається;
 • проблеми повинні мати пізнавальну значущість;
 • проблемні запитання повинні спиратись на попередній досвід і знання учнів;
 • основним своїм змістом проблема повинна давати напрям пізнавальному пошуку, вказувати напрямок до її рішення.

Кейси можна представити в паперовому вигляді (надруковані: можуть містити графіки, таблиці, ілюстрації, діаграми), мультимедіа-кейс і відеокейс (може містити фільм, відео- чи аудіоматеріали).

При використанні кейс-технології не даються конкретні відповіді, їх необхідно знаходити самостійно. Це дозволяє учням, спираючись на власний досвід, формулювати висновки, застосовувати на практиці отримані знання, пропонувати власний (або груповий) погляд на проблему. У кейсі проблема представлена в неявному, прихованому вигляді, при чому, як правило, вона не має однозначного рішення. У деяких випадках треба не тільки знайти рішення, а і сформулювати завдання, оскільки її формулювання представлене не явно.

За типом і спрямованістю кейси можна розділити на тренувальні, навчальні, аналітичні, дослідницькі, систематизуючі та прогностичні. Вони можуть бути різними не тільки за змістом, а й за структурою.

Типи кейсів за структурою:

1. Структурований кейс.

Містить мінімум інформації. Завжди має оптимальне рішення, для рішення необхідно знати певну формулу. Структуровані кейси включають стислий і точний виклад ситуації з конкретними цифрами й даними. Тут існує певна кількість вірних відповідей, до яких можна дійти, опанувавши одну формулу, навичку, методику в якійсь галузі знань.

2. "Нариси".

Містить кілька сторінок тексту й додаток. Містить у собі ключові поняття, при його рішенні необхідно спитатись на свої знання.

3.Великі неструктуровані кейси.

Звичайно досить великі. Містить багато докладної інформації, при чому іноді зайвої. При рішенні необхідно дуже чітко розібратись з умовами - потрібними і непотрібними. Неструктуровані кейси є матеріалом з великою кількістю даних. Вони призначені для оцінки швидкості мислення, уміння відокремити головне від другорядного.

4. Кейси - "першовідкривачі".

При роботі з ними вчитель повинен запропонувати яке-небудь нове рішення, саме творче завдання. Кейси першовідкривачів можуть бути як дуже короткими, так і довгими. Спостереження зо рішенням такого кейса дає вчителю можливість побачити, чи здатна людина мислити нестандартно.

Розрізняються кейси за розміром. Міні-кейси (1-2 сторінки) призначені для розбору в класі й часто використовуються як ілюстрація до того, про що йдеться на уроці.

При підготовці до уроку кейси бажано скласти в письмовій формі. На уроці прочитати дітям або роздати для самостійного вивчення. Кейси становлять основу бесіди класу під керівництвом учителя. Знайомство з кейсом може проходити власне на уроці або заздалегідь (як домашнє завдання).

Структура уроку з використанням технології "кейс":

 1. Підготовчий етап. Педагог готує ситуацію, додаткові інформаційні матеріали, визначає місце заняття в системі предмета.
 2. Ознайомлювальний етап:
 • залучення учасників до живого обговорення реальної ситуації, введення в ситуацію, опис ситуації.
 • виконання індивідуального завдання, пошук необхідного інформаційного матеріалу.
 • глосарій.

      3.Основний (аналітичний) етап. 

Технологія роботи з кейсом:

 • Усвідомлення та формулювання проблеми на основі інтерпретації ситуації.
 • Виявлення причин виникнення даної проблеми.
 • Вироблення різних способів дії - альтернатив.
 • Вибір кращого рішїення з опорою на аналіз позитивних і негативних наслідків кожного.
 • Складання програми діяльності з орієнтацією на первинні цілі та реальність їх реалізації.

Вирішення кейсів рекомендується проводити у 5 етапів:

 1. Знайомство із ситуацією.
 2. Виділення основної проблеми.
 3. Пропозиція концепцій або "мозковий штурм".
 4. Аналіз наслідків прийняття того чи іншого рішення.
 5. Вирішення кейса - пропозиція одного або кількох варіантів, вказівка на можливе виникнення проблеми, механізми їх запобігання та рішення.

Кейси повинні бути правдивими, реалістичними, але не обтяженими деталями, повинні бути пов'язані з матеріалом, що вивчається.

Навички, які розвиває технологія "кейс":

 • аналітичні навички - уміння відрізняти дані від інформації, класифікувати, виділяти суттєву та несуттєву інформацію, аналізувати, представляти та добувати її, мислити чітко і логічно.
 • практичні навички - формування на практиці навичок використання теорії, методів та принципів.
 • творчі навички - генерація альтернативних рішень.
 • комунікативні навички - уміння вести дискусію, переконувати, використовувати наочний матеріал та інші медіа-засоби, кооперуватись в групи, захищати власну точку зору, переконувати опонентів, складати короткий і переконливий звіт.
 • соціальні навички - оцінка поведінки людей, уміння слухати, підтримувати в дискусії чи аргументувати протилежні думки, контролювати себе.


Пошук
Календар
Друзі сайту
CЗОШ І-ІІІ ступенів №8  м.Хмельницького (офіційний сайт) Кликніть тут  

Сайт вчителя математики Тичинської  Т.І. Кликніть тут    

Сайт початкової школи СЗОШ  №8 Кликніть тут                                

Сайт вчителя СЗОШ №8 Атаманюк  Н.В. Кликніть тут                      

Сайт вчителя СЗОШ №8 Бігус  І.М.  Кликніть тут                      

Сайт вчителя математики Кіча О.В.  Кликніть тут                      

Сайт вчителя математики Наголюк З.І.   Кликніть тут      

Сайт вчителя математики Нагурнік Л.О. Кликніть тут                      

Сайт вчителя хімії Мороз Л.О. Кликнути тут 


Погода в Хмельницькому

Пошук
Архів записів
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz